top of page

Základní umělecká škola TAKT

Základní umělecká škola TAKT je moderní základní uměleckou školou, která úspěšně propojuje to nejlepší z českého a evropského uměleckého vzdělávání. 

V umělecké škole Takt nabízíme nadstandartní vzdělávací přístup. Vnímáme celkový rozvoj osobnosti dětí. Rozvíjíme v nich touhu prezentovat své schopnosti a dovednosti. Klademe důraz na podporu sebehodnocení, komplexního myšlení, přirozené touhy po vědění a úspěchu ve společnosti.

 

Jsme partnerskou školou International School of Music and Fine Arts Prague, se kterou pořádáme společné koncerty, workshopy a výměnné akce. ISMFA vznikla jako škola podporující nejen její studenty, ale také její lektory, kterým umožňuje rozvíjet svoji vlastní uměleckou kariéru a zároveň předávat zkušenosti svým žákům.

V budoucnu plánujeme otevřít v rámci Hudebního oboru všechny hudební nástroje a sborový zpěv, v dalších školních letech budeme také otevírat Taneční, Výtvarný a Literárně-dramatický obor.

 

Za finanční podporu ZUŠ Takt děkujeme investiční skupině RSBC, jejímž zakladatelem a též zakladatelem ZUŠ TAKT je Robert Schönfeld.

Housle

Robert Schönfeld, CEO skupiny RSBC, založil v roce 1998 v Praze mezinárodní uměleckou školu International School of Music and Fine Arts. Tato škola je špičkovým vzdělávacím zařízením pro české i mezinárodní studenty. Její osnovy vycházejí z progresivních a zábavných metod, které umožňují dětem i dospělým zažívat radost z realizace jejich tvůrčího potenciálu. Základním konceptem školy bylo podpořit a zapojit do pedagogického sboru učitelů ty nejtalentovanější české inteprety, což se díky flexibilním rozvrhovým podmínkám školy úspěšně podařilo.

Účelem otevření mezinárodní školy se zaměřením na výuku hudby, tance a výtvarného umění byla snaha nabídnout vzdělání na nejvyšší úrovni nejen těm, kteří usilují o profesionální kariéru, ale i těm, které jednoduše těší věnovat se hudbě a umění pod špičkovým vedením. Škola propojuje své studenty se skvělými českými i zahraničními interprety také v rámci svých koncertů a tanečních představení, na kterých studenti a profesionální umělci vystupují společně. Během své více než dvacetileté existence na škole studovalo více než 10 000 žáků a uskutečnilo se více než 680 koncertů, tanečních vystoupení a výtvarných výstav.

AKTUALITY ZUŠ TAKT

bottom of page