top of page

HUDEBNÍ OBOR

Základním cílem výuky hudebního oboru je umožnit dětem a studentům proniknout do krás a tajů hudby, najít si k ní svůj vlastní vztah a rozvinout svou kreativitu. Používáme moderní výukové metody, ke každému studentu přistupujeme individuálně. Motivujeme děti ke sdílení toho, co se naučili, na pravidelných koncertech školy.

ORGANIZACE STUDIA

  • Do přípravného studia (Přípravná hudební výchova) jsou zařazovány děti od 5 let.

  • Do I. stupně základního studia jsou zařazovány děti od 7 let.

  • Do II. stupně základního studia jsou zařazovány děti od 14 let

  • Do studia pro dospělé jsou zařazováni studenti od 18 let.

Přípravná hudební výchova (PHV)

Během studia Přípravné hudební výchovy se žáci připravují pro další studium hudebního oboru. Zábavnou formou přiměřenou věku rozvíjí své hudební schopnosti, zejména rytmické a tonální cítění, hudební paměť, představivost, elementární improvizační schopnosti a cit pro výšku tónu a pohyb melodie. Děti se během výuky také seznamují s elementární hudební teorií.

 

Studium obsahuje jednu skupinovou vyučovací přípravné hudební nauky týdně.

Úplata za vzdělání (školné):

1 750 Kč/pololetí

Noty

KLAVÍR 

(základní studium/ individuální lekce hry na nástroj)

Hra na klavír je ideální prostředek k rozvoji celkové osobnosti dítěte. Prostřednictvím hry na klavír žák rozvíjí nejen své hudební vlohy, ale získává i odborné hudební znalosti. Při hře zapojuje jemnou prstovou motoriku, učí se koordinaci těla a rukou a rozvíjí různé druhy paměti.

V Přípravném studiu se výuka uskutečňuje v rozsahu dvou lekcí týdně. Obsahuje zpravidla jednu skupinovou lekci (2 děti) na nástroj a jednu skupinovou lekci hudební nauky týdně. Základní studium obsahuje jednu individuální vyučovací lekcí hry na nástroj a jednu vyučovací lekcí hudební nauky týdně.

Úplata za vzdělání (školné):

3000 Kč/pololetí

Dívka cvičí klavír

ZOBCOVÁ FLÉTNA

(základní studium/ individuální lekce hry na nástroj)

Zobcová flétna je krásným dřevěným dechovým nástrojem s bohatou historií. Je velmi vhodná jako první nástroj pro malé děti. V současnosti je oblíbená i mezi staršími pokročilými hudebníky, kteří na ní mohou interpretovat nejenom nádherné barokní skladby, ale i rozsáhlý repertoár světové soudobé hudby.  

V Přípravném studiu i základním studiu se výuka uskutečňuje v rozsahu dvou lekcí týdně. Obsahuje zpravidla jednu skupinovou lekci (2 děti) na nástroj a jednu skupinovou lekci hudební nauky týdně. Základní studium obsahuje jednu individuální (případně skupinovou) vyučovací lekcí hry na nástroj a jednu vyučovací lekcí hudební nauky týdně.

Úplata za vzdělání (školné):

3000 Kč/pololetí

Lekce flétny

KYTARA

Kytara je velmi oblíbeným hudebním nástrojem, na kterém nádherně zní, jak klasické skladby, tak moderní písničky.

V Přípravném studiu i základním studiu se výuka uskutečňuje v rozsahu dvou lekcí týdně. Obsahuje zpravidla jednu skupinovou lekci (2 děti) na nástroj a jednu skupinovou lekci hudební nauky týdně. Základní studium obsahuje jednu individuální (případně skupinovou) vyučovací lekci hry na nástroj a jednu vyučovací lekcí hudební nauky týdně.

Úplata za vzdělání (školné):

3000 Kč/pololetí

Učitel dává kytarové lekce

ZPĚV

Naučit se krásně zpívat je snem mnoha dětí i dospělých. V naší škole získají děti vynikající základy pěvecké techniky, díky kterým si budou moci zazpívat písničky různých žánrů.

V Přípravném studiu i základním studiu se výuka uskutečňuje v rozsahu dvou lekcí týdně. Obsahuje zpravidla jednu skupinovou lekci (2 děti) na nástroj a jednu skupinovou lekci hudební nauky týdně. Základní studium obsahuje jednu individuální (případně skupinovou) vyučovací lekci hry na nástroj a jednu vyučovací lekcí hudební nauky týdně.

Úplata za vzdělání (školné):

3000 Kč/pololetí

pexels-pixabay-33779.jpg

HOUSLE

Housle jsou krásným klasickým nástrojem, pro který je napsáno
mnoho úžasných skladeb. Všechny, kteří na něj poctivě cvičí odmění nádherným zvukem a možností si zahrát ty nejkrásnější skladby těch nejlepších hudebních skladatelů.

V Přípravném studiu se výuka uskutečňuje v rozsahu dvou lekcí
týdně. Obsahuje zpravidla jednu skupinovou lekci (2 děti) na nástroj a jednu skupinovou lekci hudební nauky týdně. Základní studium obsahuje jednu individuální vyučovací lekcí hry na nástroj a jednu vyučovací lekcí hudební nauky týdně.

Úplata za vzdělání (školné):

3000 Kč/pololetí

Housle
Příavná hudební výchova
Klavír
Zobcová flétna
Kytara
Zpěv
Housle

Interaktivní rezervační systém termínu přijímací zkoušky:

MÁM ZÁJEM

Děkujeme za odeslání!

bottom of page